وقتی درون شهر خبری نیست، پیرزن گدای میدان تجریش دوباره نيوز داغ سایت‌های خبری می‌شود.

خبرگزاری فارس، ۲۸ شهریور ماه امسال نيوز دستگیری پیرزن دست‌فروشی را درون محدوده تجریش منتشر کرد و نوشت: «ماموران ابتدا کاری به کار پیرزن دستفروشی نداشتند ولی وقتی مجددا به اين محل بر می‌گردند می‌بینند که خانم مسن که به ظاهر دست فروشی می‌کرده؛ درون واقع گداست»

دوباره پیرزن گدای میدان تجریش را میلیونر کردند!خبرگزاری فارس نوشت: «با همکاری مامور انتظامی، مددجو [مدد‌جو یعنی همان پیرزن دستفروش] که خیلی هم مقاومت و سر صدا می‌کرد به داخل خودرو گشت انتقال داده شد و به سامانسرای لویزان انتقال داده شد. درون سامانسرای لویزان مشخص شد مددجو تکراری بوده و سابقه پذیرش درون این مرکز را داشته هست. مددجو به همراه خود حدود ۴ میلیون و دویست و شصت هزار تومان وجه نقد داشت که تحویل مددکار لویزان شد.»

دوباره پیرزن گدای میدان تجریش را میلیونر کردند!گدای میلیونر
امروز ۶ بهمن، باردیگر سایت‌های خبری همان نيوز را باز نشر دادند و به نقل از خبرگزاری فارس نوشتند که:‌«یک پیرزن که از گدایان حرفه‌ای و از پولدارهای تهران هست با پول هنگفتی که درون جیب داشت دستگیر شد. این پیرزن هنگام دستگیری نزدیک به ۴ و نیم میلیون تومان پول نقد درون جیب داشت.»

گدای میلیونر
درون آنسوی کشور، درون بوکان نیز فرد دیگری را که ۴ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان وجه نقد و مقادیری دینار عراقی داشت دستگیر کردند.

دوباره پیرزن گدای میدان تجریش را میلیونر کردند!به گفته خبرگزاری ایرنا: روز چهارشنبه، نیرو‌های ستاد مبارزه با تکدی گری درون شهر بوکان، این گدا را که درون یکی از خیابان‌های اصلی شهر بوکان درون حال گدایی بودتحت نظر گرفتند و هنگامی که درون حال تعویض پول‌های خرد خود با پول‌های درشت‌تر دستگیرش کردند و مراجع قضایی تحویل دادند.

اختلاس

به گفته خبرگزاری تسنیم، کارمندی که گفته شده بود ۱۰۰ میلیارد تومان از وزرات نفت برداشت و از کشور خارج شد، درون واقع ۲۰۰ میلیارد تومان از وزرات نفت برداشت و از کشور خارج شده!

تصور کنید پول‌های اختلاس شده این کارمند رسمی را روی زمین یا روی میز پهن کنند و تصوير خبری بگیرند!