بنابراين از آنکه درون سوم خرداد ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد و سهمیه‌بندی متوقف گردید، الزام خرید با بنزین با کارت سوخت برداشته شد.

ولی مجددا و به گفته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سوخت‌گیری فقط با ارائه کارت سوخت امکان‌پذیر هست و کارت جایگاه‌دار برای موارد ا لزامی مورد دسترس قرار خواهد گرفت.

برای خرید بنزین باید کارت سوخت داشته باشیدمالکان خودروهایی که به هر دلیل فاقد کارت سوخت هستند به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.

دارندگان خودرو درون صورت نداشتن کارت می‌توانند به مراکز پلیس + ۱۰ برای دریافت کارت سوخت مراجعه کنند.

سهمیه‌بندی بنزین نهایی نیست

بنابراين از آنکه افزایش نرخ بنزین منتفی شد، شایعاتی درون مورد سهمیه‌بندی پخش شد.
امیر باقری، سخنگوی سازمان نرم افزار و بودجه درون رابطه با بحث‌های مطرح شده درون مورد سهمیه‌بندی بنزین، اعلام کرد: اکنون بحث دو نرخی بودن و همچنین تک نرخی بودن بنزین درون مجلس مطرح هست به هرحال هر دو مورد مزایا و معایب خاص خود را دارد. بنزین دو نرخی درون کنار مزیت‌ها می‌تواند موجب ایجاد فساد شود و درون مورد تک‌نرخی نیز بحث‌های دیگری مطرح هست با این حال هنوز درون این باره جمع‌بندی نهایی شکل نگرفته و باید با مجلس توافقاتی انجام شود.

منبع:
خبرگزاری ایلنا

خبرگزاری ایسنا