اگر شهرزاد عبدالمجید، بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر، ده سال جوانتر بود و ده کیلو لاغرتر، برای این تصویر از ده نمره، به او نمره شش را می‌دادیم، نظر شما چیست؟

خودنمایی شهرزاد عبدالمجيدخودنمایی
بجای تیپ [نحوۀ لباس پوشیدن یک شخص] و ژست [حرکت و رفتاری که شخص با اين مقصود و احساس خود را بیان می‌کند]، خودنمایی را گزينش کردیم که بهتر مقصود را می‌رساند!

اینستاگرام شهرزاد عبدالمجيد
instagram.com/shahrzadabdolmajid