نيوز داغ وب سايت‌ای ده روز گذشته، سوختن کشتی سانچی و کارکنانش بود، و نيوز اختلاس صد میلیاردی یک «کارمند ساده» وزارت نفت درون سایه قرار گرفت.

از سال ۸۷ تا حالا
به گفته خبرگزاری فارس، این کارمند ساده، که سی سال بطور رسمی درون خدمت وزارت نفت ایران بوده، ظاهرا از سال ۸۷ [برخی هم گفته‌اند از سال ۸۸] آغاز و تا همین اواخر دستش کج شده و رقمی حدود صد میلیارد تومان را بلعیده، و چون تابعیت کشور کانادا را داشته، به محض اینکه مطلع می‌شود که تحقیقاتی درون این مورد درون جریان هست به کشور ترکیه می‌رود و احتمالا از آنجا به کانادا گریخته هست.کارمند ساده صد میلیارد تومان را برداشت و از کشور خارج شد

از سال ۹۶ تا حالا
به گفته تسنیم ، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران می‌گوید که این فساد از سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، و ۱۶ روز پیش، و بنابراين از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گفته شده!

کارمند ساده
هنوز نام این کارمند ساده افشا نشده، و معلوم نیست که دولت درون پایان این ماه حقوق این کارمند ساده را پرداخت می‌کند یا نه، ولی آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، دستور دادند تا به علت بی‌دقتی و اهمال، معاون مدیر درون امور اکتشافی و معاون مدیر درون امور فنی و معاون مدیر درون امور مالی بر کنار شوند!

کارمند ساده صد میلیارد تومان را برداشت و از کشور خارج شداین داستان ادامه دارد…