به گفته خبرگزاری فرانسه، درون حادثه قطار حداقل سه نفر کشته و ۱۰ تن به طور جدی زخمی شدند.
سه کشته درون حادثه قطار درون ایتالیابسیاری از مسافران یا دانشجو بودند یا به قصد کار با این قطار سفر می‌کردند.

سه کشته درون حادثه قطار درون ایتالیااین حادثه، که یکی از جدی‌ترین تصادفات ریلی درون ایتالیا هست، درون ساعت ۷ صبح نزدیک سبرت درون حومه شمال شرقی میلان و به علت خارج شدن قطار از ریل رخ داد.سه کشته درون حادثه قطار درون ایتالیا