دختری بیست ساله با نام لمياء القرني [Dr Lamia AlQarni]، درون شهر جده کشور عربستان، از طریق نرم افزار اسنپ‌چت تصاویر و فیلم‌های ممنوعه و مستهجن و مشروبات الکی و مواد مخدر منتشر می‌کرد، توسط پلیس عربستان سعودی دستگیر شد.

دستگیری دختری که درون جده تصاویری از مشروبات الکلی و تصوير‌های آنچنانی منتشر می‌کرداین دختر جوان که گفته می‌شود اصلیتش یمنی هست و با نام مستعار فعالیت می‌کرد، برای انجام تحقیقات بیشتر به دادستانی عربستان سعودی ارجاع داده شد.

دستگیری دختری که درون جده تصاویری از مشروبات الکلی و تصوير‌های آنچنانی منتشر می‌کردبه گفته پلیس، خانواده این دختر جوان حتی تصور نمی‌کردند که دخترشان تصاویر و فیلم‌های نامتعارفی را درون فضای مجازی منتشر کند.

دستگیری دختری که درون جده تصاویری از مشروبات الکلی و تصوير‌های آنچنانی منتشر می‌کرد
انتظار می‌رود که این دختر به پنج سال زندان و جریمه‌ای سنگین محکوم شود.

دستگیری دختری که درون جده تصاویری از مشروبات الکلی و تصوير‌های آنچنانی منتشر می‌کرد
منبع:
اسپوتنیک