این ترازو وزن شما را نشان نمی‌دهد
۱۴ام دی ۱۳۹۶ عکس

گام‌های کوچک برای تندرستی

ترازوی هوشمند شاپا عقربه و شماره ندارد و میزان دقیق وزن کسی را نشان نمی‌دهد

این ترازو وزن شما را نشان نمی‌دهدترازوی هوشمند شاپا با دسترس از رنگ و نور میزان وزن و کاهش یا افزایش وزن را نشان می‌دهد و دیگر کسی نگران نیم کیلو چاق شدن یا لاغر شدن نمی‌شود!

این ترازو وزن شما را نشان نمی‌دهدبه گفته خبرگزاری مهر ، دان اریلی، دانشمند رفتار شناس و استاد دانشگاه دوک انگلیس، ترازویی ساخته که با هدف حفظ انگیزش کاربر وزن دقیق کاربر را به طور کامل نشان نمی‌دهد.

این ترازو، برای این منظور، اطلاعات دقیق را حذف می کند. این ایده سبب می شود تا با تغییر وزن، انگیزه از بین نرود.

همراه ترازو یک اپلیکیشن وجود دارد که برای کاربر هدف‌های کوچکی مشخص می‌کند. از سوی دیگر این روند به بهبود عادات کاربر منجر می‌شود.

این اپلیکیشن درون گذر زمان با دریافت اطلاعات مختلف، یک پروفایل کاهش وزن برای دسترس کنندگانش فراهم می‌کند.

این ترازو وزن شما را نشان نمی‌دهد
سایت ترازوی هوشمند شاپا
www.shapa.me


مطالب پیشنهادی