ایمن ترین خودرو های سال 2017 کدامند
۱ام بهمن ۱۳۹۶ عکس

تست سیستم های ایمنی خودروشامل دو بخش ایمنی فعال و غیر فعال می باشد که درون این قسمت این دو بخش را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم. درون ادامه با ما همراه باشید.

خودرو هایی که درون این لیست اعلام شده اند دارای بهترین ایمنی درون کلاس خود و درون بین رقبای خود هستند نه درون بین تمامی خودرو ها.

  • ایمن ترین خودرو درون کلاس عمومی: فولکس واگن آرتیون

ایمنی سرنشینان بزرگسال: ۹۶ درصد

ایمنی سرنشینان خردسال: ۸۵ درصد

ایمنی عابران پیاده: ۸۵ درصد

عملکرد سیستم های ایمنی: ۸۲ درصد

خودروهای ایمنی جهانی

  • ایمن ترین خودرو درون کلاس خودرو های آفرود بزرگ: ولوو XC60

ایمنی سرنشینان بزرگسال: ۹۸ درصد

ایمنی سرنشینان خردسال: ۸۷ درصد

ایمنی عابران پیاده: ۷۶ درصد

عملکرد سیستم های ایمنی: ۹۵ درصد

خودروهای ایمنی جهانی

  • ایمن ترین خودرو درون کلاس خودرو های آفرود کوچک: فولکس واگن T-ROC

ایمنی سرنشینان بزرگسال: ۹۶ درصد

ایمنی سرنشینان خردسال: ۸۷ درصد

ایمنی عابران پیاده: ۷۹ درصد

عملکرد سیستم های ایمنی: ۷۱ درصد

خودروهای ایمنی جهانی

  • ایمن ترین خودرو درون کلاس سوپر مینی: فولکس واگن پولو

ایمنی سرنشینان بزرگسال: ۹۶ درصد

ایمنی سرنشینان خردسال: ۸۵ درصد

ایمنی عابران پیاده: ۷۶ درصد

عملکرد سیستم های ایمنی: ۵۹ درصد

خودروهای ایمنی جهانی

  • ایمن ترین خودرو درون کلاس خودرو های چند منظوره کوچک: اوپل کراس لند X

ایمنی سرنشینان بزرگسال: ۸۵ درصد

ایمنی سرنشینان خردسال: ۸۴ درصد

ایمنی عابران پیاده: ۶۲ درصد

عملکرد سیستم های ایمنی: ۵۷ درصد

خودروهای ایمنی جهانی

  • ایمن ترین خودرو درون کلاس خودرو های خانوادگی کوچک: سوبارو ایمپرزا و سوبارو XV

ایمنی سرنشینان بزرگسال: ۹۴ درصد برای مد XV و ۹۴ درصد برای مد ایمپرزا

ایمنی سرنشینان خردسال: ۸۹ درصد برای مد XV و ۸۵ درصد برای مد ایمپرزا

ایمنی عابران پیاده: ۸۴ درصد برای مد XV و ۸۲ درصد برای مد ایمپرزا

عملکرد سیستم های ایمنی: ۶۸ درصد برای مد XV و ۶۸ درصد برای مد ایمپرزا

خودروهای ایمنی جهانی

 


مطالب پیشنهادی